s
 
 
 
新闻动态 首页 >> 新闻动态
通用阀门材料 奥氏体不锈钢承压铸件补焊焊条选用

通用阀门材料 奥氏体不锈钢承压铸件补焊焊条选用

 

基体材料

铸件热处理后和试压渗漏的

补焊焊条

铸件热处理前或铸件外表面一般

缺陷的补焊焊条

  牌号          型 号    牌号        型 号

CF8            ZG0Cr18Ni9

ZG0Cr18Ni9Ti   ZG1Cr18Ni9Ti

A132 E347-16

A102

A132

E308-16

E347-16

CF3            ZG00Cr18Ni10 A002 E308L-16 A002 E308L-16
CF8M           ZG0Cr18Ni12Mo2Ti A212 E318-16

A202

A212

E316-16

E318-16

CF3M A022 E316L-16 A022 E306L-16